<link rel="stylesheet" href="//fonts.googleapis.com/css?family=Dosis%3Ainherit%2C400%7CLato:400,400i,700,900">Arkadiusz Styszyński - Opieka dla osób starszych Poznań

Arkadiusz Styszyński

Geriatra

Jestem lekarzem od 1999 roku. Doświadczenie kliniczne zdobywałem w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, w Centrum Medicover oraz w Poradni Geriatrycznej przy „Hospicjum Palium” i przy WSWOP „Hospicjum Domowe”.

Zdobyłem dwa tytuły specjalisty: w zakresie chorób wewnętrznych oraz geriatrii. Po ukończeniu studiów pracowałem w Katedrze Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie obroniłem doktorat.

Od 2015 roku pracuję w Katedrze Medycyny Paliatywnej. Na uczelni prowadzę zajęcia z zakresu geriatrii dla studentów zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Połączenie praktyki klinicznej z działalnością naukową i dydaktyczną pozwala mi stale zwiększać moje kompetencje konieczne w opiece nad osobami w podeszłym wieku.

, Arkadiusz Styszyński, Opieka dla osób starszych Poznań

® 2018 - 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone - jesiennie.pl