Karolina Misiorna

Founder & COO

Pełnię rolę Managera Opieki w jesiennie.pl. od samego początku istnienia firmy.
Moja praca polega na kompleksowej koordynacji przebiegu opieki. Permanentnie współpracuje z klientami i opiekunkami. Dbam o dobór odpowiedniego opiekuna do konkretnego podopiecznego.
Monitoruję całość przebiegu opieki, jestem w ciągłym kontakcie z  klientami, opiekunami, oraz samymi podopiecznymi, Nadzoruję prace opiekunów w domach podopiecznych. Zależy mi na zaoferowaniu wysokiej jakości opieki, zwracam uwagę przede wszystkim na potrzeby  podopiecznych i oczekiwania klientów.
Istotnie ważny jest dla mnie również komfort pracy opiekuna. W razie konieczności staram się modyfikować opiekę. Moim głównym celem jest  stworzenie takich warunków, by podopieczny czuł się bezpiecznie z opiekunem i miał zapewnione warunki należytego funkcjonowania. Ogromnie ważne dla mnie to, by klient był zadowolony, a opiekunki miały możliwość w firmie jesiennie.pl spokojnej, przewidywalnej pracy, która niesie wiele korzyści i zadowolenia z pełnienia swojej roli.

Kwalifikacje

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, zdobywając dyplomy z zakresu specjalisty Promocji Zdrowia i Zdrowia Publicznego. Posiadam również tytuł technika fizjoterapii.

Doświadczenie

Doświadczenie w zakresie opieki nad seniorami zdobyłam głównie pracując w Wielkiej Brytanii. Uzyskałam liczne dyplomy i certyfikaty poświadczające dobrą znajomość tematu opieki nad osobami starszymi, zarówno w formie teoretycznej, jak i praktycznej. W przebiegu pracy w opiece, miałam możliwość zapoznania się z różnymi jednostkami chorobowymi, towarzyszącymi często osobom starszym. Opiekowałam się osobami chorymi na rożne rodzaje demencji, chorobę Alzheimera, Parkinsona, schizofrenie, a także osobami terminalnie chorymi.

Kompetencje

Jestem osobą komunikatywną, godną zaufania, pogodną, empatyczną, odpowiedzialną oraz kreatywną. Cechuje mnie pozytywne nastawienie do życia. Posiadam łatwość nawiązywania kontaktów z innymi oraz umiejętność rozwiązywania różnych problemów. Nie boję się przeciwności stawianych przez życie i podejmowania trudnych decyzji.
Moim głównym celem życiowym, a zarazem darem jest niesienie pomocy innym. Praca z osobami starszymi daje mi dużo satysfakcji i przynosi wiele radości. Zawsze liczy się dla mnie drugi człowiek. Czuję się spełniona, gdy mogę zaoferować swoją pomoc innym, w tym osobom starszym. Mam na uwadze szczególnie to, że osoby starsze zasługują na właściwą opiekę w niełatwym dla nich momencie, jakim jest końcowy etap ich życia.
Darzę osoby starsze ogromnym szacunkiem. Są oni dla mnie poniekąd „skarbnicami wiedzy”, posiadają dojrzałą filozofię i swoistą mądrość życiową, stanowią cenny przekaz kultury, tradycji, religii. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego osoby starsze są przez wielu niedoceniane. Ludzie, którymi się opiekowałam odwzajemniali się uśmiechem, pogodną rozmową, ogólnym odprężeniem, chęcią współpracy, motywacją do działania. Niejednokrotnie miałam okazję zauważyć efekty swojej pracy. Jestem zdania, że przy  odpowiednim podejściu do opieki, osoby starsze powrócą szybciej do zdrowia, na pewno polepszy się ich ogólny komfort funkcjonowania, co przedloży się również na dobre samopoczucie zaangażowanych członków rodziny w opiekę.
Dostrzegam sens pracy z osobami starszymi, chorymi i niesamodzielnymi, szczególnie, gdy widzę na ich twarzach uśmiech, a i słyszę niejednokrotnie słowa przez nich wypowiedziane: dziękuje Pani za wszystko.

 

® 2018 - 2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone - jesiennie.pl. Stworzone przez: Paul Bystrzan
Developed by: bystrzan.spaceSklep Narzędzia Ogrodnicze elmal.com.pl