Lekarz Geriatra

Konsultacje lekarza geriatry

Ze względu na wiek i związane z nim różne dysfunkcjonalności zdrowotne, osoby starsze powinny zostać poddane kompleksowemu badaniu. Warto zasięgnąć porady lekarza geriatry, który całościowo określi stan zdrowia osoby starszej, przejrzy listę leków, zaproponuje leczenie i zleci wykonanie badań. W miarę potrzeby lekarz geriatra dojedzie na konsultację do osoby potrzebującej pomocy. Skontaktuj się z nami, a umówimy wizytę

® 2018 - 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone - jesiennie.pl. Stworzone przez: Paul Bystrzan