Terapia zajęciowa

Choroba jest silnym zaburzeniem równowagi organizmu ludzkiego w sferze fizycznej, psychicznej i duchowej. Dotyczy ludzi w różnym wieku. W przypadku osób starszych stan chorobowy odbiera im to, co mieli najcenniejszego, czyli samodzielność. Dopóki funkcjonowali samodzielnie, byli zdrowi, mieli poczucie własnej wartości, czuli się niezależni w decydowaniu o sobie, wszystko układało się pomyślnie.  Natomiast w momencie, kiedy osoba starsza staje przed problemem, jakim jest pojawienie się dysfunkcjonalności, a nawet w jej toku dochodzi do unieruchomienia, to często pojawiają się sytuacje zwątpienia, lęku, depresji, agresji, ogarnia seniora poczucie bezradności i bezsensowności.

Terapia zajęciowa dla seniora

Terapia zajęciowa dla seniora

Kierunki działania terapeuty zajęciowego

Oprócz tradycyjnego podejścia, jakim jest wizyta u lekarza i zastosowanie terapii lekami, zabiegami, możliwe jest zastosowanie podejścia niekonwencjonalnego w postaci terapii zajęciowej. Terapia zajęciowa to metoda, która ma na celu poprawę stanu zdrowia podopiecznego w sposób niestandardowy. Jest to metoda, która w bardziej zrównoważony sposób odbije się na całościowym stanie zdrowia organizmu. Działa poprzez zastosowanie takich metod jak: wspólna praca, dostosowanie miejsca funkcjonowania podopiecznego do jego potrzeb. Ponadto uwzględnia wyposażenie w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, zaangażowanie seniora w sztukę, poprzez między innymi: taniec, muzykę czy malowanie.

Nasz terapeuta zajęciowy zajmie się szeroko rozumianą poprawą funkcjonowania organizmu podopiecznego. Weźmie pod uwagę niedostosowanie funkcjonalne związane z konfiguracją przestrzeni, w której przebywa osoba starsza. Zadba o dobranie odpowiedniego wyposażenia wspierającego. Terapeuta zajęciowy zaktywizuje podopiecznego poprzez wspólne ćwiczenia, gry i zabawy czy rozwój jego pasji.

Dzięki terapii zajęciowej możliwe jest zahamowanie postępu choroby, może nastąpić szybszy i pełniejszy powrót do zdrowia osoby starszej. Terapeuta zajęciowy rozpozna problemy z jakimi boryka się senior. Na ile to możliwe, pomoże je rozwiązać, dopasuje odpowiednie metody i środki, które z pewnością poprawią komfort funkcjonowania seniora, tym samym zaangażowanych w jego opiekę osób.

Zadaniem terapeuty jest wyeliminowanie problemów, z którymi boryka się osoba starsza, chora, niedołężna i zależna od innych. Rodzinie zostanie zaproponowany konkretny plan działania, który etapami zostanie wprowadzony w życie seniora. Podczas terapii ulega on modyfikacji i ulepszeniu. Efektem końcowym współpracy terapeuty z podopiecznym będzie powrót osoby starszej do optymalnej sprawności fizycznej, psychicznej i duchowej.

Więcej informacji znajdziesz

Jeśli jesteś zainteresowany poprawą funkcjonowania osoby bliskiej, którą się opiekujesz chętnie wesprzemy Ciebie w sposób niekonwencjonalny, czyli stosując terapię zajęciową. Więcej w temacie terapii zajęciowej znajdziesz tutaj.

Zapraszamy jesiennie.pl

® 2018 - 2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone - jesiennie.pl. Stworzone przez: Paul Bystrzan
Developed by: bystrzan.spaceSklep Narzędzia Ogrodnicze elmal.com.pl